RU
EN
NL

Fruitveiling Zuid-Limburg

Historie

Zuid-Limburg is van oudsher een fruitstreek. Oude boomgaarden herinneren nog aan de tijd, dat de fruitteelt een belangrijke inkomensbron was, voor de voornamelijk gemengde agrarische bedrijven. Vrijwel alle grote dorpen hadden hun eigen fruitveiling. In sommige dorpen waren zelfs meerdere fruitveilingen aanwezig. In de loop der jaren gingen de agrarische bedrijven zich meer en meer specialiseren. Het aantal bedrijven liep terug. Dankzij schaalvergroting, bleef de beteelde oppervlakte nagenoeg gelijk. De specialisatie heeft ertoe geleid, dat fruittelers op een verantwoorde wijze, op grote schaal een kwalitatief product kunnen telen.

De ontwikkeling die de fruitteelt heeft doorgemaakt, had ook gevolgen voor de afzetverenigingen. Het aantal fruitveilingen is dan ook drastisch verminderd.
Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg B.A. is sinds 2000 de enig overgebleven fruitveiling van Zuid-Limburg.

Onze Veiling is een Coöperatie. Dat wil zeggen dat de leden (fruittelers) eigenaar zijn van de Veiling. De leden worden vertegenwoordigd door een gekozen bestuur. De Veiling telt 74 leden. De Veiling heeft als doel om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen, door enerzijds bevordering van de afzet van het door haar leden geteeld product. Anderzijds zet de Veiling zich in voor beperking van de productiekosten.